Gislaveds kommun satsar på bättre arbetsmiljö i skolan
Phonak

Gislaveds kommun satsar på bättre arbetsmiljö i skolan

Att stökiga och bullriga miljöer är ett av problemen på en av Sveriges största arbetsplatser, nämligen skolan är väl känt. Att buller påverkar vår läsförmåga, uppmärksamhets- och problemlösningsförmåga, inlärning och minnesförmåga negativt är lika känt.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Att arbetsmiljön är viktig för hur vi presterar och trivs på våra arbetsplatser visar studie efter studie. Trots det görs väldigt lite för att komma åt problemet.

Ett undantag är Gislaveds kommun som aktivt och konkret valde att ta tag i problematiken runt ljudmiljön i skolorna. Idag har de allra flesta klassrum i kommunen ljudutjämningssystem som fördelar ljudet jämnt över klassrummet med hjälp av trådlösa mikrofoner och högtalare som är anpassade för tal.

Positivt för både undervisning och inlärning
​Läraren Ann Bohlin Andersson har sin arbetsplats på Isabergskolan i Hestra och upplever fördelarna tydligt. ”Jag upplever att undervisningen förändras med ljudutjämningssystemet i klassrummen. Det utvecklar elevernas möjligheter att följa med under lektionstid och det ökar deras koncentrationstid. Allt sammantaget gör det lättare för mig i mitt arbete. Jag vill absolut ha ett ljudutjämningssystem när jag undervisar”, säger hon.

Förutom att klimatet i klassrummet har förbättrats och studieron har ökat så har också pedagogens situation blivit bättre. Det är något som läraren Annie Lind kan bekräfta. ”Jag upplever att min arbetsmiljö har påverkats markant av ljudutjämningssystem. Jag känner mig inte alls lika trött i rösten som jag gjorde tidigare. Nu behöver jag inte höja rösten utan alla hör tydligt vad jag säger oavsett var de sitter i klassrummet”, berättar hon.

För Jan Pettersson, som är teamchef för barn och utbildning på Gislaveds kommun, rådde det aldrig någon tvekan. ”Det var inget svårt beslut, det kändes så självklart att vi skulle göra den satsningen för att skapa ett bättre arbetsklimat för elever och lärare i vår kommun”, säger han.

​Både elever, lärare och rektorer är överens om att ljudutjämningssystemen har lett till en betydligt bättre arbetsmiljö för alla. Nu har de en arbetsmiljö där lärarnas röst sparas, alla elever hör var de än sitter i klassrummet och de har studiero.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top