Fokus Förskola – edChilds första digitala verktyg

Beskrivning​

Fokus Förskola är ett digitalt verktyg, för pedagoger i förskolan, som digitaliserar och konkretiserar förskolans läroplan. Vilka lärprocesser kan exempelvis ingå i digital kompetens, och vilka aktiviteter kan stimulera dessa lärprocesser?

För oss har det varit viktigt att nyttja teknikens fördelar för att förenkla och förtydliga processen kring det systematiska kvalitetsarbetet. Vår ambition är att Fokus Förskola har en tydlig utgångspunkt i kunskap, processer och arbetssätt som fungerar och förenklar just i förskolan. Digitalisering ska minska administrationen och data ska bidra till förskoleutveckling.

Låt oss dela kunskap och hjälpa varandra!

edChild är ett EdTech-bolag som arbetar för FN:s globala mål 4.2: “Lika tillgång till förskola av god kvalitet“. Efter att ha drivit förskolor i nästan 10 år bestämde vi oss för att ta fram ett digitalt verktyg som sätter förskolepedagogens praktiska arbete i fokus. Verktyget Fokus Förskola är ett samarbete mellan legitimerade förskollärare och edChild, och är edChilds första verktyg.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top