Early Warning System upptäcker elever i riskzonen

Early Warning System upptäcker elever i riskzonen

Alla skolor har något forum för att fånga upp elever som riskerar att inte klara målen – elevkonferens eller liknande. Dock saknar många fortfarande ett digitalt stöd som stärker arbetsflödet och ger automatisk flaggning i god tid. Man saknar ett Early Warning System.

Scroll to Top