Därför är automatisk examensprognos så värdefull

That’s why automatic exam prediction is so valuable

Nu startar sista terminen för elever i årskurs 3. För många är dessa månader ångestfyllda. Klarar jag examen? För mentorer och lärare gäller det att ha koll på prognosen för att kunna ge bästa möjliga stöd. I StudyBee kan underlaget tas fram automatiskt.

Scroll to Top