Barn lär genom leken – Hoppetossa Förskolor

Beskrivning​

Under det gångna månaden har vi arbetat för att bedriva vår utbildning och undervisning som vanligt i så stor utsträckning som möjligt, och vi tackar för ert samarbete kring detta!

Vi har vidtagit flertalet åtgärder givet rådande situation i vårt samhälle, en av dessa är att vi lägger en ännu större del av vår verksamhet utomhus – och vad passar då inte bättre än vårt månadstema lek & rörelse?

Leken är grundläggande i förskolans verksamhet. Leken lyfts fram som det som ska prägla förskolan och vi säger ofta att leken är en av de faktorer som särskiljer förskolans pedagogik från skolans. Läs gärna mer om lek & rörelse hos vår förskola Raketen: http://hoppetossa.com/raketen/barn-lar-genom-leken/.

Hoppetossa Förskolor: www.hoppetossa.com

Media

Scroll to Top