År
Talarkategorier
Datum

Talare

Programmet uppdateras löpande och vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Sortera  
16 Resultat
Angelica Pettersson

Angelica Pettersson

Angelica är Pedagogisk IT samordnare i Norrtälje kommun och ger stöd till förskolor och grundskolor gällande digital kompetens och IKT verktyg. Är utbildad musiklärare i grundskolan och förstelärare med IKT uppdrag.

Läs mer »
Anna Tebelius Bodin

Anna Tebelius Bodin

Anna Tebelius Bodin är pedagog, föreläsare och författare, utbildad vid Harvard University, där hon även assisterade forskning om hjärnan. Hon har kommit ut med 4 böcker och gett över 1300 föreläsningar om psykologin bakom hur

Läs mer »
Emil Mörk

Emil Mörk

Emil Mörk är doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Förutom den egna forskningen som handlar om samhällskunskapsämnets roll i antropocen jobbar Emil med lärarutbildning och då främst ämnesdidaktik i ämnet samhällskunskap. Tidigare har Emil

Läs mer »
Helena Messing Berg

Helena Messing Berg

Helena Messing Berg är kommunikatör på Skolverket och modererar programpunkten Digital kompetens – en förutsättning för det livslånga lärandet?

Läs mer »
Lovisa Bonerfält

Lovisa Bonerfält

Lovisa Bonerfält är socionom och leg. psykoterapeut. Hon har varit verksam på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Örebro och arbetar sedan 2016 på Rädda Barnen som TMO-utbildare (Traumamedveten omsorg) och utbildningsutvecklare. Lovisa är specialiserad i

Läs mer »
Marie Lein

Marie Lein

Marie är verksamhetsutvecklare i Uppsala kommuns utbildningsförvaltning och ingår i förskolan ledningsgrupp för kommunens 100 kommunala förskolor. Hon är bland annat delaktig i att stödja och identifiera kompetensutvecklingsinsatser och samordna processer kopplat till system och

Läs mer »
Robert Thornberg

Robert Thornberg

Robert Thornberg är professor i pedagogik och verksam på Avdelningen för pedagogik och didaktik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings universitet. Roberts och hans kollegors forskning handlar om mobbning och kränkningar i

Läs mer »
Sofie Nilsson

Sofie Nilsson

Sofie Nilsson är högstadielärare i SO och engelska på Vålbergsskolan i Karlstad och doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. 2021 publicerade hon sin licentiatuppsats med fokus på geografiundervisningens digitalisering. I sin lärarroll har Sofie

Läs mer »
Soile Lundqvist

Soile Lundqvist

Soile Lundqvist är Digital Learning Specialist på Scania CV AB. Brinner för lärande i all dess form och är glad för att jobba på ett företag som stöttar i det livslånga lärandet, som ser sina

Läs mer »
Scroll to Top