År
Talarkategorier
Datum

Talare

Programmet uppdateras löpande och vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Sortera  
121 Resultat
Andreas Jonasén

Andreas Jonasén

Andreas Jonasén* är legitimerad gymnasielärare i samhällskunskap och historia, förstelärare samt undervisar ämnesdidaktik på Uppsala universitet. Andreas har mångårig erfarenhet av att arbeta i gymnasieskolan.  * En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Andrey Shupilakov

Andrey Shupliakov

Andrey Shupliakov, tekniknörd, högskoleingenjör, YouTuber, NTA-utbildare och legitimerad lärare i matematik, NO och teknik på hög- och mellanstadiet. Han brinner för att öka intresset för teknik och utveckla digital kompetens i skolan.

Läs mer »
Anette Bergström

Anette Bergström

Annette Bergström* är ämneslärare på gymnasiet sedan 20 år, samhällskunskap, geografi och historia.  * En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Anna Bromark

Anna Bromark

Anna Bromark* är förstelärare. Hon har stor erfarenhet av arbete med elever i grundskola med komplext behov av särskilt stöd, med starkt utmanande beteende. *En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Anna Oldner

Anna Oldner Bengtsson

Anna Oldner Bengtsson arbetar på gymnasiet i Sollentuna, där 200 lärare och 2000 elever på åtta olika program dagligen använder iPads i undervisning, kommunikation och bedömning. Hon är i lärare i svenska, mediekommunikation och förstelärare

Läs mer »
Anna-Lena Godhe

Anna-Lena Godhe

Anna-Lena Godhe är docent och specialiserad inom digitaliseringen av skolan. Just nu projektleder hon ett forskningsprojekt som undersöker vad digital kompetens innebär i praktiken för förskola, grundskola och gymnasieskola. Anna-Lena har en bakgrund som gymnasielärare

Läs mer »
Anna-Lena Parkstam

Anna-Lena Parkstam

Anna-Lena* har teaterbakgrund och har arbetat som lärare i 15 år, inom olika skolformer såsom grundsärskola, och grundskola. *En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Annika Sjödahl

Annika Sjödahl

Annika Sjödahl är högstadielärare i svenska i Båstad. Annika är även en uppskattad föreläsare, tidigare ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund och har tilldelats Svenska Akademins svensklärarpris 2020.

Läs mer »
Åsa Fahlén

Åsa Fahlén

Åsa Fahlén är legitimerad gymnasielärare i samhällskunskap och historia och har arbetat som lärare i 19 år fram till 2016, då hon blev förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

Läs mer »
Boel Nygren

Boel Nygren

Boel Nygren är läromedelsförfattare och redaktör med uppdrag från bland andra Natur och Kultur, Skogen i skolan och Utbildningsradion (UR).

Läs mer »
Camilla Åning

Camilla Åning

Camilla Åning är förskollärare. Hon arbetar för tillfället som torget-pedagog, och har under de senaste tre åren arbetat med digitalisering i förskolan. Hon brinner för möjligheterna att använda de sociala krafterna för att ge alla

Läs mer »
Camilla Askebäck Diaz

Camilla Askebäck Diaz

Camilla är förstelärare i digitala verktyg samt Ma-lärare i åk 8 på Södermalmsskolan i Stockholm. Utbildningskonsult och författare. Utsedd till Sveriges bästa lärare 2016 och Guldäpplepristagare 2019. Camilla är certifierad APLS samt MIEE.

Läs mer »
Catharina Ekdahl

Catharina Ekdahl

Catharina Ekdahl är senior jurist på www.prv.se med upphovsrätt som expertområde och samordnare av PRV:s hållbarhetsarbete enligt FN:s Agenda 2030.

Läs mer »
Cathrine Bergman

Cathrine Bergman

Cathrine Bergman är förskollärare och har under de senaste 8 åren arbetat mycket med att digitalisera förskolan. Både på de egna avdelningarna, men också som digitaliseringsmentor i förskoleområdet Förskolorna i Häggvik och som utbildare på

Läs mer »
Catrin Andersson

Catrin Andersson

Catrin är utbildad specialpedagog och arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon har lång erfarenhet av att möta barn och elever med olika funktionsnedsättningar.

Läs mer »
Charlotta Granath

Charlotta Granath

Charlotta Granath är förstelärare i demokrati- och värdegrundsfrågor samt lärare på Stiftelsen Viktor Rydbergs gymnasium och på lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Hon är skolambassadör för EU, vinnare av Lärargalans Årets lärarinsats 2018 och har även

Läs mer »
Christer Borg

Christer Borg

Christer Borg* är en person som på senare år har blommat ut när han fick ett eget förråd och ansvar för att förändra rastverksamheten med eleven i fokus. Även om han är rik på erfarenhet

Läs mer »
Ellen Hallgren

Ellen Hallgren

Ellen Hallgren är museipedagog på Historiska museet och ansvarig för Sveriges Historia en digital resurs för historielärare.

Läs mer »
Emelie Hahn

Emelie Hahn

Emelie Hahn är förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt lärare på Gränbyskolan i Uppsala kommun. Hon är eTwinningambassadör för Universitets- och högskolerådet, UHR. Emelie är vinnare av Guldäpplet 2020, den europeiska kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning

Läs mer »
Emilia Larsson Samoladas

Emilia Larsson Samoladas

Emilia Larsson Samoladas är legitimerad förskollärare och arbetar i dag som föreläsare och fortbildare. Hon är även en av författarna bakom boken Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta som gavs ut i höstas.

Läs mer »
Emma Frisk Carlström

Emma Frisk Carlström

Emma Carlström undervisar i årskurs ett på Brunnskolan och driver en blogg på Pedagog Örebro. Emma har blivit uppmärksammad för sitt engagerade arbete med digital kompetens i sin undervisning av lågstadiebarn. Du kan se delar

Läs mer »
Essi Alho

Essi Alho

Essi Alho är verksamhetsansvarig på Prinsparets Stiftelse samt certifierad samtalsterapeut. Essi brinner för praktiskt värdegrundsarbete och att hjälpa barn och vuxna mötas i samtal om livet på nätet och utanför.

Läs mer »
Eva Bida

Eva Bida

Eva arbetar som förstelärare på Torekällgymnasiet i Södertälje där hon undervisar i Idrott- och Hälsa, Naturkunskap samt yrkeskurser på Barn- och Fritidsprogrammet samt Vård- och Omsorgsprogrammet. Hon driver på skolan kollegialt lärande samt utveckling inom

Läs mer »
Faizal Luttamaguzi

Faizal Luttamaguzi

Kan man bygga ett företag på att enbart göra sånt man tycker är kul? Det var den frågan Faizal Luttamaguzi ville ha svar på när han för ett par år sedan bestämde sig för att

Läs mer »
Fredrik Landmark

Fredrik Landmark

Fredrik Landmark* är en lärare som försöker jobba med yviga rörelser. Rörelserna är stora men också varma. Med ett leende på eleverna vill ha leda klassrummet. Inte jobbat allt för länge i yrket men står

Läs mer »
Fredrik Söderlund

Fredrik Söderlund

Fredrik Söderlund är specialpedagog och utbildad förskollärare, och arbetar som utvecklare kring digitaliseringen i Västerås Stads förskolor.

Läs mer »
Gulbahar Saritas

Gülbahar Saritas

Gülbahar* har varit lärare i 11 år och arbetat på på flera skolor med många utmanande elever. Hon har en estetetisk utbildning från gymnasiet. *En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Håkan Nygård

Håkan Nygård

Håkan Nygård* är matematik- och fysiklärare på gymnasiet Celsiusskolan i Uppsala med mer än 25 års erfarenhet. Han har en bakgrund av att arbeta både på yrkesprogram och teoretiska program. Håkan är förstelärare med bl.a.

Läs mer »
Helen Larsson

Helen Larsson

Helen är speciallärare och har lång erfarenhet av att jobba i grundsärskolan. Hon har även flera års erfarenhet av att leda och lära i tekniktäta klassrum. På skolan är hon även IKT-pedagog för grundsär och

Läs mer »
Ida-Mari Bengtsson

Ida-Mari Bengtsson

Ida-Mari Bengtsson arbetar som lärare i fritidshem. I sitt arbete använder hon sig av fritidspedagogiken med digitala medier som verktyg. Hennes arbete med digitala verktyg används i både mötet med eleverna och i arbetet med

Läs mer »
Imad Elabdala

Imad Elabdala

Imad Elabdala är en motståndskraftig optimist som har gått från krigsöverlevare och flykting till prisbelönt innovatör och uppskattad social entreprenör i Sverige. Hans egna erfarenheter av att gå igenom kriser, och beslutsamheten att återhämta sig

Läs mer »
Ingela Sandberg

Ingela Sandberg

Ingela Sandberg arbetar som förstelärare på Åledsskolan. 2018 fick hon pris, tillsammans med Monika Helgesson, för bästa undervisningsidé vid Matematikbiennalen. Samma år gav de ut boken Robot City, grundläggande programmering för åk 1-3.

Läs mer »
Isabelle Kristensen

Isabelle Kristensen

Isabelle Kristensen är leg.förskollärare och lärare för yngre åldrar. Isabelle har varit nyckelperson inom relationell pedagogik och IKT, projektledare inom digital kompetens och lärmiljö, föreläsare, författare och har arbetat med kollegialt lärande och förskoleutveckling. Hon

Läs mer »
Jack Werner

Jack Werner

Jack Werner har gjort sig ett namn genom sitt arbete med att belysa källkritik. Han är journalist, författare och en av grundarna till den prisbelönta satsningen Viralgranskaren. Jack driver även den populära podden om moderna

Läs mer »
Jannike Tillå

Jannike Tillå

Jannike Tillå är ämnesområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen. Hon är talesperson för rapporten Svenskarna och internet och specialiserad inom frågan om barnen och internet. 

Läs mer »
Jenny Kimming

Jenny Kimming

Jenny Kimming är rektor på Bromma Folkhögskola och har jobbat med utbildningsfrågor och ledarskap i ett brett sammanhang sedan 2011, och innan dess som lärare i svenska som andraspråk. Hon brinner för Lärande för Hållbar

Läs mer »
Joanna Lundin

Joanna Lundin

Joanna Lundin är leg.lärare med lång erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling. I dag är hon verksam som föreläsare och utbildare med särskilt fokus på tillgänglighet. Hon har skrivit två böcker, En skola som fungerar

Läs mer »
Johanna Bolling

Johanna Bolling

Johanna Bolling är förstelärare i matematik och arbetar på mellanstadiet, på Sanduddens skola Ekerö.  Johanna har många års erfarenhet av att arbeta i skolan och med skolutveckling.

Läs mer »
Johanna Sjögren Eklund

Johanna Sjögren Eklund

Johanna* är grundskollärare och förstelärare på Almtunaskolan i Uppsala. Hon arbetar för att bidra till internationalisering och utveckling av engelskundervisningen, med bland annat dramatiseringar och skönlitteratur. Hon har också fortbildat andra lärare inom detta område.

Läs mer »
Jonas Monsén

Jonas Monsén

Jag har alltid jobbat med elever som avviker från det som ses som normen, brukar säga att min svaghet är att jag aldrig jobbat med ”normala” barn eller ungdomar. Arbetar som biträdande rektor på Södermalmsskolan

Läs mer »
Josefine Rejler

Josefine Rejler

Josefine är matematiklärare, utbildare och läromedelsförfattare. Hon har introducerat Singaporemodellen i Sverige och arbetar för att utveckla matematikundervisningen i skolan. www.singaporematte.se

Läs mer »
Karin Lagerström

Karin Lagerström

Karin är verksamhetsutvecklare i Härryda kommun och arbetar bland annat med Lärande för hållbar utveckling riktat mot förskola och grundskola. Hon har stor erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser på skolor och förskolor.

Läs mer »
Katarina Lycken Rüter

Katarina Lycken Rüter

Katarina Lycken Rüter är gymnasielärare i religion, förstelärare på Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm och läromedelsförfattare i religionskunskap för gymnasiet på Natur&Kultur.

Läs mer »
Katrin Forsgren

Katrin Forsgren

Katrin är verksamhetsutvecklare i Härryda kommun och arbetar bland annat med Lärande för hållbar utveckling riktat mot förskola och grundskola. Hon har stor erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser på skolor och förskolor.

Läs mer »
Katrin Jäverbring

Katrin Jäverbring

Katrin Jäverbring är förskollärare och arbetar idag med kompetensutveckling inom digitalisering i förskolan, på Medioteket i Stockholms stad. I sitt arbete håller hon föreläsningar och utbildningar inom digitala verktyg och arbetssätt – om digitala lärmiljöer,

Läs mer »
Kerstin Roshed

Kerstin Roshed

Kerstin* är förstelärare på Funbo skola i Uppsala, arbetsledare samt assistent på Preventia assistansbolag, styrelseledamot i FUB. *En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Kristina Alexandersson

Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar. Hon är en av Sveriges ledande experter i arbetet med digital kompetens i skolan och en mycket uppskattad föreläsare. År 2021 vann hon Guldäpplets jubileumsutmärkelse för sitt gedigna

Läs mer »
Kristina Alricson

Kristina Alricson

Kristina (Tina) Alricson*, specialpedagog, avdelning Barn- och elevhälsan centrala teamet, Uppsala kommun. * En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Larry Rollag

Larry Rollag

Larry Rollag*, specialpedagog, avdelning Barn- och elevhälsan centrala teamet, Uppsala kommun.  * En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Scroll to Top