År
Talarkategorier
Datum

Talare

Programmet uppdateras löpande och vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Sortera  
19 Resultat

Adam Palmquist

Adam Palmquist är en doktor i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot lärande och en legitimerad gymnasielärare med omfattande erfarenhet inom skolutveckling. Han har bidragit till utvecklingen av lärandemiljöer vid flera organisationer, inklusive Magelungen Utveckling och

Läs mer »
Cecilia Gustafsson

Cecilia Gustafsson

Cecilia Gustafsson är undervisningsråd på Skolverket och arbetar med att ta fram stödmaterial för införandet av digitala nationella prov.

Läs mer »
Christine Skjäl

Christine Skjäl

Christine Skjäl är legitimerad förskollärare, gymnasielärare och rektor vid Delfinens förskola i Jönköping. Hon har över 30 års erfarenhet av att ha undervisat barn, elever och vuxna. Hennes förskola har tagit fram en innovation som

Läs mer »

Eva-Lena Brafield

Rektor på Hvilanskolan i Lund sedan den 1 april 2023. Dessförinnan rektor, grundare och drivare av Elmemodellen på Elmeskolan i Älmhult. Eva-Lena är utbildad gymnasielärare och arbetar aktivt med skolutveckling.

Läs mer »
Ingela Dahlqvist

Ingela Dahlqvist

Ingela Dahlqvist lärare och rektor från Finland. Hon har under de 10 senaste åren arbetat som rektor i Sverige, just nu i Västerås.

Läs mer »

Izabella Jedel

Izabella Jedel har en utbildningsbakgrund inom organisationspsykologi, systemvetenskap och innovation management. Hon har arbetat med industriforskning och konsultprojekt som fokuserar på organisationers digitala lärande, informationsteknologi och applicerad psykologi. I dagsläget arbetar hon som forskningsassistent på

Läs mer »
Jenny Kindgren

Jenny Kindgren

Jenny Kindgren är beteendevetare och har även studerat handikappvetenskap samt samtalsmetodik. Jenny har mångårig erfarenhet av att arbeta med NPF bland annat som anhörigkurator och boendepedagog. Idag arbetar Jenny som utbildare, föreläsare och handledare inom

Läs mer »
Kaisa Vuorinen

Kaisa Vuorinen

Kaisa Vuorinen, fil.dr., Helsingfors universitet, sakkunnig i positiv utbildning och styrkebaserat lärande. Kaisa har redan utbildat lärare i mer än 20 länder och har talat om “Hur man ser det goda i barn” på ett

Läs mer »

Katrin Olsson

Katrin Olsson är 1-7-lärare med inriktning Sv/So. Hon har handlett många lärare genom åren i att undervisa i läsförståelse.

Läs mer »

Marie Trapp

Marie Trapp är speciallärare och förstelärare i läs- och skrivutveckling. Hon driver skolutveckling och leder kollegialt lärande. Hon har genomfört Läslyft Polylino på den egna skolan.

Läs mer »

Sara Pernolf

Sara Pernolf är rektor i Västerås med stort intresse för positiv psykologi. Sara strävar efter att driva en skolutveckling där alla, både elever och pedagoger får tillgång till sin fulla potential och lyckas nå målen

Läs mer »
Simon Eklund

Simon Eklund

Simon Eklund är expert på ljudutjämningssystem. Han har jobbat i över 11 år med att förbättra lärmiljön i klassrum och gymnastiksalar.

Läs mer »
Scroll to Top