År
Talarkategorier
Datum

Talare

Programmet uppdateras löpande och vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Sortera  
25 Resultat
Anders Enström

Anders Enström

Anders Enström arbetar som förstelarare i IKT på Lärande Grundskola Skapa i Huddinge. Anders har arbetat med digitala verktyg i klassrummet i 15 år och tycker kreativitet och innovation är viktigt. Anders vann Guldäpplet 2022.

Läs mer »
Christine Grahn

Christine Grahn

Christine Grahn är ansvarig för samhällsfrågor på underhållningsplattformen TikTok, där #LearnOnTikTok har mer än 450 miljarder visningar. Christine har tidigare arbetat bl.a. på Facebook och som politiskt sakkunnig på Regeringskansliet.

Läs mer »
Daniel Eskilson

Daniel Eskilson

Daniel Eskilson är biträdande direktör på utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun. Han är även avdelningschef för utveckling och kvalité där IKT och digitalisering ingår. Tidigare arbetade Daniel som utvecklingsstrateg på Statens institutionsstyrelse med fokus på skolverksamheten,

Läs mer »
Erik Isaksson

Erik Isaksson

Skolchef, NTI Gymnasiet. Erik var en av de första som gick RISE utbildning Leda förnyelse och har sedan dess varit med och utvecklat NTI Gymnasiernas systematiska arbete med innovation. Bland mycket annat med att skapa

Läs mer »
Henrik Bolin

Henrik Bolin

Grundskolechef, Skellefteå kommun. Henrik är lärare och rektor och är idag grundskolechef i Skellefteå kommun. Under 2022 har Skellefteås skolförvaltning omorganiserats för att få kvalitets- och innovations arbete att gå mer hand i hand. Med

Läs mer »
Jennifer Hedström

Jennifer Hedström

Jennifer Hedström arbetar som rektor på Dragonskolan, en gymnasieskola i Umeå med 2100 elever. Hon har en bakgrund som lärare och har arbetat som skolledare de senaste tio åren. Jennifer utsågs till Årets digitaliseringsledare på

Läs mer »
Johan Wernström

Johan Wernström

Johan Wernström är bildningschef/Skolchef i Vadstena kommun. Han har en bakgrund som fritidspedagog, grundskollärare och rektor, och arbetat i skolan och förskolans värld i skolan 27 år i olika stadier och organisationer. Vadstena är den

Läs mer »
Johanna Karlén

Johanna Karlén

Johanna Karlén, kvalitetschef på branschorganisationen Swedish Edtech Industry. Bakgrund som lärare, IKT-samordnare, digitaliseringsstrateg, programansvarig och har bland annat, och alltid i samverkan, tagit fram flera nationella stöd och vägledningar för en klok digitalisering i skolan.

Läs mer »
Kaisa Humlebo

Kaisa Humlebo

Kaisa Humlebo har en lång bakgrund som lärare, förstelärare, IT-pedagog, IT-tekniker, biträdande rektor och utvecklingsledare och arbetar nu som IKT-utvecklingsstrateg i Sollentuna kommun.

Läs mer »
Katinka Vikingsen

Katinka Vikingsen

Bakgrund som förskollärare, rektor och utvecklingsledare på kommunal förvaltning. Arbetar idag som universitetsadjunkt på Uppsala universitet. Författare till Rum för lärande (Lärarförlaget 2020).

Läs mer »
Kristina Björn

Kristina Björn

Strateg och projektledare, RISE Livslångt Lärande. Kristina arbetar med tillämpad forskning och utveckling kopplat till skolans förnyelse. Som huvudansvarig för RISE skolpartnerskap för Digitalisering och lärande utvecklar och leder hon bl.a. RISE utbildning ”Leda förnyelse

Läs mer »
Kristina Söderberg

Kristina Söderberg

Kristina Söderberg är researcher och projektledare på RISE. Hon är utbildad inom statsvetenskap och har över 10 års erfarenhet av offentlig sektors organisation och ledarskap. Hon har omfattande erfarenhet av kommunala och regionala organisationers behov,

Läs mer »
Lars Strannegård

Lars Strannegård

Lars Strannegård är professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Han är även författare till boken “Kunskap som känns : en lovsång till att lära sig något nytt”.

Läs mer »
Louise Bringselius

Louise Bringselius

Louise Bringselius är docent i organisation och ledning vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hon har erfarenhet från över 20 års forskning, men har också haft flera ledande positioner utanför akademin. År 2017-2019 ansvarade

Läs mer »
Mari Ekh

Mari Ekh

Mari Ekh arbetar på kommunledningskontoret i Uppsala kommun och är legitimerad Chefscoach och utbildare i Arbetsmodellen NÖHRA och Grafisk facilitering. Mari är även ansvarig för mentorsprogrammet för chefer inom Uppsala kommun och utför uppdrag inom

Läs mer »
Scroll to Top