År
Talarkategorier
Datum

Talare

Programmet uppdateras löpande och vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Sortera  
43 Resultat
Anna-Lena Parkstam

Anna-Lena Parkstam

Anna-Lena* har teaterbakgrund och har arbetat som lärare i 15 år, inom olika skolformer såsom grundsärskola, och grundskola. *En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Anneli Hesselbäck

Anneli Hesselbäck

Anneli Hesselbäck har arbetat inom förskolan under hela sitt yrkeverksamma liv i olika roller. I början som förskollärare under många år. Efter vidareutbildning har hon arbetat som förskolechef, biträdande förskolechef och nu som rektor.  2011

Läs mer »
Anneli Springe

Anneli Springe

Anneli Springe har arbetat inom förskola, skola och fritidshem samt på fritidsgård inom fristående verksamhet och kommunalt. Under årens gång har hon haft förmånen att arbeta med barn från 6 månader upp till 18 år

Läs mer »
Camilla Åning

Camilla Åning

Camilla Åning är förskollärare. Hon arbetar för tillfället som torget-pedagog, och har under de senaste tre åren arbetat med digitalisering i förskolan. Hon brinner för möjligheterna att använda de sociala krafterna för att ge alla

Läs mer »
Cathrine Bergman

Cathrine Bergman

Cathrine Bergman är förskollärare och har under de senaste 8 åren arbetat mycket med att digitalisera förskolan. Både på de egna avdelningarna, men också som digitaliseringsmentor i förskoleområdet Förskolorna i Häggvik och som utbildare på

Läs mer »
Catrin Andersson

Catrin Andersson

Catrin är utbildad specialpedagog och arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon har lång erfarenhet av att möta barn och elever med olika funktionsnedsättningar.

Läs mer »
Denice Sverla

Denice Sverla

Denice Sverla är biträdande rektor samt legitimerad speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Denice har även två diplomerade skolhundar som tjänstgör med henne på Ekebyhov grundsärskola där hon arbetar. Att ställa krav, bygga självkänsla genom prestation är

Läs mer »
Emilia Larsson Samoladas

Emilia Larsson Samoladas

Emilia Larsson Samoladas är legitimerad förskollärare och arbetar i dag som föreläsare och fortbildare. Hon är även en av författarna bakom boken Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta som gavs ut i höstas.

Läs mer »
Fredrik Söderlund

Fredrik Söderlund

Fredrik Söderlund är specialpedagog och utbildad förskollärare, och arbetar som utvecklare kring digitaliseringen i Västerås Stads förskolor.

Läs mer »
Gulbahar Saritas

Gülbahar Saritas

Gülbahar* har varit lärare i 11 år och arbetat på på flera skolor med många utmanande elever. Hon har en estetetisk utbildning från gymnasiet. *En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Helen Larsson

Helen Larsson

Helen är speciallärare och har lång erfarenhet av att jobba i grundsärskolan. Hon har även flera års erfarenhet av att leda och lära i tekniktäta klassrum. På skolan är hon även IKT-pedagog för grundsär och

Läs mer »
Ida-Mari Bengtsson

Ida-Mari Bengtsson

Ida-Mari Bengtsson arbetar som lärare i fritidshem. I sitt arbete använder hon sig av fritidspedagogiken med digitala medier som verktyg. Hennes arbete med digitala verktyg används i både mötet med eleverna och i arbetet med

Läs mer »
Ingela Sandberg

Ingela Sandberg

Ingela Sandberg arbetar som förstelärare på Åledsskolan. 2018 fick hon pris, tillsammans med Monika Helgesson, för bästa undervisningsidé vid Matematikbiennalen. Samma år gav de ut boken Robot City, grundläggande programmering för åk 1-3.

Läs mer »
Isabelle Kristensen

Isabelle Kristensen

Isabelle Kristensen är leg.förskollärare och lärare för yngre åldrar. Isabelle har varit nyckelperson inom relationell pedagogik och IKT, projektledare inom digital kompetens och lärmiljö, föreläsare, författare och har arbetat med kollegialt lärande och förskoleutveckling. Hon

Läs mer »
Joanna Lundin

Joanna Lundin

Joanna Lundin är leg.lärare med lång erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling. I dag är hon verksam som föreläsare och utbildare med särskilt fokus på tillgänglighet. Hon har skrivit två böcker, En skola som fungerar

Läs mer »
Jonas Monsén

Jonas Monsén

Jag har alltid jobbat med elever som avviker från det som ses som normen, brukar säga att min svaghet är att jag aldrig jobbat med ”normala” barn eller ungdomar. Arbetar som biträdande rektor på Södermalmsskolan

Läs mer »
Katrin Jäverbring

Katrin Jäverbring

Katrin Jäverbring är förskollärare och arbetar idag med kompetensutveckling inom digitalisering i förskolan, på Medioteket i Stockholms stad. I sitt arbete håller hon föreläsningar och utbildningar inom digitala verktyg och arbetssätt – om digitala lärmiljöer,

Läs mer »
Kerstin Roshed

Kerstin Roshed

Kerstin* är förstelärare på Funbo skola i Uppsala, arbetsledare samt assistent på Preventia assistansbolag, styrelseledamot i FUB. *En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Lena Edlund

Lena Edlund

Lena Edlund är författare, fortbildare och föreläsare med bakgrund i förskolan. Hon har skrivit två böcker om de yngsta barnen i förskolan och är redaktör för antologin Den röda tråden – om progression och likvärdighet

Läs mer »
Leyla Afif

Leyla Afif

Leyla* arbetar som förskollärare på Trasthagens förskola i Uppsala. Hon arbetar med de yngsta barnen och har ett särskilt intresse för att kombinera det digitala och analoga i undervisningen.  *En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Magnus Jägerskog

Magnus Jägerskog

Magnus Jägerskog är Generalsekreterare för Bris med 20 års erfarenhet i ledande befattningar inom civilsamhälle och statliga bolag. Magnus är en anlitad talare i många olika sammanhang kring barns livssituation. Han är expert i statliga

Läs mer »
Malin Nilsson

Malin Nilsson

Malin* är Pedagogista verksam i Uppsala. Med mångårig erfarenhet av att föreläsa, hålla workshops och leda pedagoger i reflektion drivs Malin av varje barns rätt att vara demokratiska världsmedborgare och ser digital kompetens som en

Läs mer »
Maria Swedman

Maria Swedman

Maria är förskollärare och Språk- läs- och skrivutvecklare med ett övergripande uppdrag att utveckla språkutvecklande arbete. *En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Moa Bäversten

Moa Bäversten

Moa Bäversten är legitimerad förskollärare och arbetar i dag som föreläsare och fortbildare. Hon är även en av författarna bakom boken Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta som gavs ut i höstas.

Läs mer »
Monica Cardozo

Monica Cardozo

Monica Cardozo är utbildad journalist i Venezuela, där hon kommer ifrån. Hon utbildade sig till gymnasielärare i Sverige och har jobbat inom olika skolformer sedan 2006. Monica använder teknologi och hennes mediakunskaper för att utveckla

Läs mer »
Monika Helgesson

Monika Helgesson

Monika Helgesson arbetar som förstelärare på Åledsskolan. 2018 fick hon, tillsammans med Ingela Sandberg, pris för bästa undervisningsidé vid Matematikbiennalen. Samma år gav de ut boken Robot City, grundläggande programmering för åk 1-3.

Läs mer »
Pelle Sandstrak

Pelle Sandstrak

Pelle Sandstrak har vuxit upp med Tourettes syndrom och föreläser om vad som egentligen är normalt. Från ett liv som uteliggare och hemlös till professionell talare och författare.

Läs mer »
Pia Rehn

Pia Rehn

Pia är född och uppvuxen i Finland. Hennes utbildningsgrund är en magister i pedagogik vid Åbo Akademi, med biämnesstudier i specialpedagogik. I Sverige har Pia länge varit verksam i skola som bland annat lärare, specialpedagog,

Läs mer »
Sirkka Persson

Sirkka Persson

Sirkka Persson har arbetat som rektor i drygt 18 år på Kringlaskolan i Södertälje. Trots att skolan är belägen i ett särskilt utsatt område, framhölls den som ett av 100 exempel på utmärkta skolor i

Läs mer »
Sofia Grimm

Sofia Grimm

Sofia Grimm är lärare i fritidshem och arbetar som utvecklingsledare mot fritidshem på Myrängsskolan i Täby. Hon har de senaste åren arbetat med fritidshemsutveckling och har verksamhets- och pedagogiskt ansvar för fritids.

Läs mer »
Stina Hultén

Stina Hultén

Stina Hultén har arbetat som chef inom utbildning i mer än 10 år. Idag arbetar hon på Uppsala kommun som områdeschef inom förskola . I tjänsten är hon chef över rektorer inom förskola, cheferna över

Läs mer »
Susanne Petersson

Susanne Petersson

Förstelärare inom kommunikation och bemötande på Rösjöskolan i Sollentuna. Under sin yrkesverksamma tid inom läraryrket har Susanne jobbat med elever som av någon anledning behöver särskilt stöd i undervisningen antingen inom ramen för särskola eller

Läs mer »
Tamara Lind

Tamara Lind

Tamara* arbetar som förskollärare på Trasthagens förskola i Uppsala. Hon arbetar med de yngsta barnen och har ett särskilt intresse för att kombinera det digitala och analoga i undervisningen.  *En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Ulrika Mattsson

Ulrika Mattsson

Ulrika Mattsson är rektor och tillsammans med Stina Hulten driver hon Rektorspodden där de samtalar om olika aktuella ledarskapsfrågor. Ulrikas drivkraft är elevens rätt till utbildning och hon arbetar med en tillitsbaserad styrning på sin

Läs mer »
UNIQa elever

UNIQ:a elever

30 elever på Ekebyhov grundsärskola arbetar med entreprenörskap i undervisningen. Genom projektet UNIQ arbetar eleverna med att synliggöra målgruppen ”individer med intellektuell funktionsnedsättning” deras arbetet har bland annat innefattat självständigt företagande, bokutgivning av en egen

Läs mer »
Scroll to Top