Yngve Lindvig

Biografi

Yngves passion är att skapa digitala verktyg och metoder som förstärker lärandet. Han är övertygad om att inom en snar framtid har vi slutat undervisa för proven och istället har vi börjat fokusera på det livslånga lärandet. Yngve är medskapare till det internationella nätverket ARC (www.atrico.org) och deras vision är att etablera en grupp av utbildningssystem som drivs av grundläggande värden som jämställdhet, välmående, inkludering, demokrati, och mänskliga rättigheter för alla världens elever.

Scroll to Top