Viveca Dahl

Viveca Dahl

Biografi

Viveca Dahl arbetar som verksamhetschef för grundskola/grundsärskola i Lunds kommun. Viveca har det övergripande ansvaret för digitalisering i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Lunds kommun. Lunds kommun har arbetat länge med att uppnå läroplanernas intention vad gäller att nyttja digitala lärverktyg i undervisningen för barn 1-16 år och all pedagogisk personal. Digital handlingsplan, digital skattning, filmbank för kompetensutveckling, riskbedömningar för molntjänster, whitelist till digitala läromedel och appar, manageringssystem med möjlighet till lärarstyrning av elevernas skärmar är några exempel som Viveca varit med och arbetat fram för barn/elever och pedagoger i Lunds kommun.

Scroll to Top