UNIQa elever

UNIQ:a elever

Biografi

30 elever på Ekebyhov grundsärskola arbetar med entreprenörskap i undervisningen. Genom projektet UNIQ arbetar eleverna med att synliggöra målgruppen ”individer med intellektuell funktionsnedsättning” deras arbetet har bland annat innefattat självständigt företagande, bokutgivning av en egen bok vid namn Judith och muppskolan samt aktivt arbete genom kanaler på sociala medier.

Scroll to Top