Susanne Petersson

Susanne Petersson

Biografi

Förstelärare inom kommunikation och bemötande på Rösjöskolan i Sollentuna. Under sin yrkesverksamma tid inom läraryrket har Susanne jobbat med elever som av någon anledning behöver särskilt stöd i undervisningen antingen inom ramen för särskola eller grundskola. En sak som är gemensamt för att alla är att vi behöver anpassa miljö och undervisningssätt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för gruppen och individen. Susanne anser att digitala verktyg är ett sätt att kunna skapa goda förutsättningar som bidrar till tillgänglighet och delaktighet.

Scroll to Top