Susanne Berneklint

Susanne Berneklint

Biografi

Susanne är i grunden gymnasielärare med tjugo års erfarenhet från arbete i olika skolformer, från förskoleklass till gymnasiet. Susanne har de senaste åren framför allt varit en del av skolans elevhälsoarbete med fokus på det specialpedagogiska uppdraget, men också mer övergripande i rollen som biträdande rektor. Hon arbetar nu på Riksförbundet Attention, som projektledare för projektet Vägen tillbaka -från skolfrånvaro till skolnärvaro.

Scroll to Top