Stefan Boström

Stefan Boström

Biografi

Stefan Boström är legitimerad psykolog. Han har stor erfarenhet av arbete med elever i grundskola med komplext behov av särskilt stöd, med starkt utmanande beteende.