Stefan Boström

Stefan Boström

Biografi

Stefan Boström är legitimerad psykolog och har stor erfarenhet av elevhälsoarbete i allmänhet och i synnerhet arbete med elever i behov av komplext stöd, med starkt utmanande beteende. Stefan arbetar i Uppsala kommun.

Scroll to Top