Staffan Holmberg

Biografi

Staffan Holmberg är beteendevetare med en master examen i pedagogiskt ledarskap och idag arbetar han på Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey med föreningarnas långsiktiga strategiarbete. Med över 15 års erfarenhet av arbete med beteendeförändring på organisations, process och individnivå driver han idag ett omfattande utvecklingsarbete för att effektivisera både resurser och kompetenser i relationen mellan idrottsförening och skola. 

Följ mig!

Scroll to Top