Simon Larsson

Biografi

Simon Larsson är legitimerad gymnasielärare och ämnesansvarig i matematik på teknikprogrammet på Bräckegymnasiet, Göteborgs stad.

Följ mig!

Scroll to Top