Sara Pernolf

Biografi

Sara Pernolf är rektor i Västerås med stort intresse för positiv psykologi. Sara strävar efter att driva en skolutveckling där alla, både elever och pedagoger får tillgång till sin fulla potential och lyckas nå målen tillsammans.

Scroll to Top