Robert Ramberg

Robert Ramberg

Biografi

Fil.dr. i kognitionspsykologi och professor i data och systemvetenskap med inriktning teknikstött lärande och samarbete vid institutionen för data- och systemvetenskap Stockholms universitet. Ramberg är också forskningschef vid flygvapnets luftstridssimuleringscenter vid FOI. Ramberg fokuserar i sin forskning design och utvärdering av representationer och representerande artefakter som stöd för lärande och samarbete. Han har i många år arbetat i ett flertal utvecklings- och forskningsprojekt i en skolkontext. Nyligen arbetade han i projekten IoTHubb skola samt Lärares rörelsemönster (Vinnova). Båda projekten fokuserade på hur IoT och sensorer kan stödja och utveckla pedagogisk verksamhet, där det sistnämnda exklusivt fokuserade på registrering av och reflektion kring lärares rörelsemönster som stöd för pedagogisk utveckling.

Scroll to Top