Petter Askergren

Petter Alexis Askergren

Biografi

Petter Askergren, eller “Petter” som vi känner honom, är en av de mest självklara artisterna på den svenska hiphopscenen. Det många av oss inte vet är dock att han inte kände sig lika självklar i skolbänken. Under skolåren kämpade Petter med läs-, skriv-, och koncentrationssvårigheter. Men genom hiphopen föddes en musikalisk poet som visade sig ha enorm språklig begåvning.

Scroll to Top