Per Falk

Per Falk

Biografi

Per Falk jobbar som utvecklingsledare på Sektorn för Lärande och Bildning i Sundbybergs kommun och är processledare på Kvasar Makerspace samt undervisar på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet.

Kvasar makerspace är en mötesplats och verkstad för barn och pedagoger i Sundbybergs stad där man kan jobba med olika typer av skapande processer. En plats där man kan blanda såväl estetiska processer med IT och programmering.  En plats som erbjuder lekfulla förhållningssätt till material, verktyg och teknik – utifrån tillgänglighet och hållbarhet. Sundbybergs förskolor har sedan 2019 satsat på både chefernas förmåga att “leda digitalisering” som processledning för de pedagoger som ska göra detta utvecklingsarbete möjligt – Makerpedagogerna. En grupp av förskolepedagoger som arbetar för att sprida nya arbetssätt till såväl kollegor som barn.

Scroll to Top