Patrik Landström

Patrik Landström

Biografi

Patrik Landström arbetar idag som verksamhetsområdeschef i Linköpings kommun. Han har en lång erfarenhet som såväl lärare som rektor. Patrik har under många år, både nationellt och genom internationella samarbeten, arbetat med skolutveckling samt med att utveckla det professionella lärandet på såväl lärar- som rektorsnivå. Patrik tilldelades Lejonpriset 2013 – årets rektor.

Scroll to Top