År
Talarkategorier
Datum

Talare

Programmet uppdateras löpande och vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Sortera  
101 Resultat
Pauliina Björkman

Pauliina Björkman

Pauliina Björkman är rektor på Ramsta skolan(f-6), Uppsala Kommun. Hon har arbetat som lärare och rektor sedan 1996 på olika skolor. Tillgänglig lärmiljö är något som hon brinner för och gärna utvecklar digitalt, pedagogiskt och

Läs mer »
Per Kornhall

Per Kornhall

Per Kornhall är ordförande för den medlemsdrivna intresseorganisationen Läromedelsförfattarna och författare till flera böcker om skola och utbildning. Foto: Kajsa Göransson

Läs mer »
Pernilla Nilsson

Pernilla Nilsson

Pernilla Nilsson är professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad och även huvudsekreterare för Utbildningsvetenskap hos Vetenskapsrådet. Foto: Anders Andersson

Läs mer »
Petra Broberg

Petra Broberg

Petra Broberg leg förskollärare med utvecklingsledaruppdrag. Har arbetat med två Forskning och utvecklingsprojekt inom taluppfattning i Uppsala kommun. Dessa projekt har resulterat i två rapporter som finns på Pedagog Uppsala. Brinner för att få hela

Läs mer »
Pia Agardh

Pia Agardh

Pia Agardh är matematikutvecklare, utbildare och författare till läromedlet Singma matematik. Tillsammans med Josefine Rejler har hon introducerat Singaporemodellen i Sverige och hon arbetar sedan 2014 med att fortbilda lärare och stödja skolor i deras

Läs mer »
Ranald MacDonald

Ranald MacDonald

Ranald MacDonald arbetar i Eskilstuna kommun med verksamhetsutveckling med särskilt fokus på digitalisering. Han är tillsammans med Kungsbacka kommun och RISE en av grundarna till VR-applikation Inclubit-360.

Läs mer »
Robert Ramberg

Robert Ramberg

Fil.dr. i kognitionspsykologi och professor i data och systemvetenskap med inriktning teknikstött lärande och samarbete vid institutionen för data- och systemvetenskap Stockholms universitet. Ramberg är också forskningschef vid flygvapnets luftstridssimuleringscenter vid FOI. Ramberg fokuserar i sin forskning design och utvärdering av representationer

Läs mer »
Sandra Lind Isaksson

Sandra Lind Isaksson

Legitimerad förskollärare och lärare i grundskolans tidigare år, med mångårig erfarenhet av båda. Är ni verksam i förskolan och är aktiv i förskolans digitala utvecklingsgrupp och handleder förskolepedagoger i kollegialt lärande och specialpedagogik sen 1,5

Läs mer »
Sara Bruun

Sara Bruun

Sara Bruun språklärare och samordnare för Samverkan för bästa skola i Hässleholms kommun. Sara förekommer flitigt i skoldebatten. Hon bloggar för skolvärlden.se där hon främst skriver debattartiklar. Sara driver också en språkblogg: Bruunsklassrum där hon

Läs mer »
Simon Eklund

Simon Eklund

Simon Eklund är expert på ljudutjämningssystem. Han har jobbat i över 11 år med att förbättra lärmiljön i klassrum och gymnastiksalar.

Läs mer »
Simon Hjort

Simon Hjort

Simon Hjort arbetar idag som lektor i Linköpings kommun med fokus på skol- och undervisningsutveckling. Han har skrivit böckerna Effektiv undervisning, meningsfullt lärande och Från tyckare till tänkare – effektiva undervisningsstrategier.

Läs mer »
Sissela Nutley

Sissela Nutley

Sissela är forskare inom kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet och hur vi påverkas av användande av olika digitala medier. Sissela har även arbetat som forskningschef på världens största

Läs mer »
Sofia Nilsson

Sofia Nilsson

Arbetar som barnskötare och digitaliseringsmentor på Fågelsångens förskola i Sollentuna kommun. Har flera års erfarenhet av analoga/digitala lärmiljöer och ett projekterande arbetssätt.

Läs mer »
Sofie Källhage

Sofie Källhage

Sofie Källhage är förskollärare och jobbar med verksamhetsutveckling i Göteborg. Genom sin podcast ”Förskolepodden – vi pratar förskola”, som hon driver med Josefin Malm, och sitt brinnande engagemang för skolutveckling har hon skapat en bred

Läs mer »
Stefan Boström

Stefan Boström

Stefan Boström är legitimerad psykolog och har stor erfarenhet av elevhälsoarbete i allmänhet och i synnerhet arbete med elever i behov av komplext stöd, med starkt utmanande beteende.

Läs mer »
Susanne Berneklint

Susanne Berneklint

Susanne är i grunden gymnasielärare med tjugo års erfarenhet från arbete i olika skolformer, från förskoleklass till gymnasiet. Susanne har de senaste åren framför allt varit en del av skolans elevhälsoarbete med fokus på det

Läs mer »
Scroll to Top