Talare

År
Talarkategorier
Datum
Sortera  
103 Resultat
Pedagogik och didaktik

Johanna Kylin och Jakob Hansson

Johanna och Jakob är hörselpedagoger i Uppsala kommun för elever med hörselnedsättning. Med erfarenhet som undervisande lärare har de insett att även andra elever hindras i lärandet på grund av problematisk ljudmiljö.

Läs mer »
Scroll to Top