År
Talarkategorier
Datum

Talare

Programmet uppdateras löpande och vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Sortera  
142 Resultat
Johanna Sjögren Eklund

Johanna Sjögren Eklund

Johanna* är grundskollärare och förstelärare på Almtunaskolan i Uppsala. Hon arbetar för att bidra till internationalisering och utveckling av engelskundervisningen, med bland annat dramatiseringar och skönlitteratur. Hon har också fortbildat andra lärare inom detta område.

Läs mer »
Jonas Monsén

Jonas Monsén

Jag har alltid jobbat med elever som avviker från det som ses som normen, brukar säga att min svaghet är att jag aldrig jobbat med ”normala” barn eller ungdomar. Arbetar som biträdande rektor på Södermalmsskolan

Läs mer »
Josef Sahlin

Josef Sahlin

Josef Sahlin är lärare i grunden och har många års erfarenhet av skolutveckling. Nu är han utbildningssamordnare i ESF-projektet BLIVA.

Läs mer »
Josefine Rejler

Josefine Rejler

Josefine är matematiklärare, utbildare och läromedelsförfattare. Hon har introducerat Singaporemodellen i Sverige och arbetar för att utveckla matematikundervisningen i skolan. www.singaporematte.se

Läs mer »
Karin Lagerström

Karin Lagerström

Karin är verksamhetsutvecklare i Härryda kommun och arbetar bland annat med Lärande för hållbar utveckling riktat mot förskola och grundskola. Hon har stor erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser på skolor och förskolor.

Läs mer »
Katarina Eriksson

Katarina Eriksson

Katarina Eriksson Verksamhetsutvecklare/projektledare IT/Administration, Barn och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun. Hon har arbetat som lärare i 22 år, IT utvecklare och är författare till boken “Digitala möjligheter i en lärmiljöför alla”. Arbetar nu bland annat aktivt

Läs mer »
Katarina Lycken Rüter

Katarina Lycken Rüter

Katarina Lycken Rüter är gymnasielärare i religion, förstelärare på Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm och läromedelsförfattare i religionskunskap för gymnasiet på Natur&Kultur.

Läs mer »
Katrin Forsgren

Katrin Forsgren

Katrin är verksamhetsutvecklare i Härryda kommun och arbetar bland annat med Lärande för hållbar utveckling riktat mot förskola och grundskola. Hon har stor erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser på skolor och förskolor.

Läs mer »
Katrin Jäverbring

Katrin Jäverbring

Katrin Jäverbring är förskollärare och arbetar idag med kompetensutveckling inom digitalisering i förskolan, på Medioteket i Stockholms stad. I sitt arbete håller hon föreläsningar och utbildningar inom digitala verktyg och arbetssätt – om digitala lärmiljöer,

Läs mer »
Kerstin Roshed

Kerstin Roshed

Kerstin* är förstelärare på Funbo skola i Uppsala, arbetsledare samt assistent på Preventia assistansbolag, styrelseledamot i FUB. *En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Kristina Alexandersson

Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar. Hon är en av Sveriges ledande experter i arbetet med digital kompetens i skolan och en mycket uppskattad föreläsare. År 2021 vann hon Guldäpplets jubileumsutmärkelse för sitt gedigna

Läs mer »
Kristina Alricson

Kristina Alricson

Kristina (Tina) Alricson*, specialpedagog, avdelning Barn- och elevhälsan centrala teamet, Uppsala kommun. * En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Larry Rollag

Larry Rollag

Larry Rollag*, specialpedagog, avdelning Barn- och elevhälsan centrala teamet, Uppsala kommun.  * En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Lena Edlund

Lena Edlund

Lena Edlund är författare, fortbildare och föreläsare med bakgrund i förskolan. Hon har skrivit två böcker om de yngsta barnen i förskolan och är redaktör för antologin Den röda tråden – om progression och likvärdighet

Läs mer »
Lena Lindblad Petersen

Lena Lindblad Petersen

Lena Lindblad Petersen, rektor på Hedvig Eleonora skola. Hon är även en av författarna bakom boken Lärardriven skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund.

Läs mer »
Leyla Afif

Leyla Afif

Leyla* arbetar som förskollärare på Trasthagens förskola i Uppsala. Hon arbetar med de yngsta barnen och har ett särskilt intresse för att kombinera det digitala och analoga i undervisningen.  *En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Lina Cederberg

Lina Cederberg

Lina Cederberg*, psykolog, avdelning Barn- och elevhälsan centrala teamet, Uppsala kommun. *En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Linnéa Bergfalk Erkmar

Linnéa Bergfalk Erkmar

Linnéa Bergfalk Erkmar är legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk och ryska som moderna språk och är idag verksam som lärare med utvecklingsuppdrag i Partille kommun. Var nominerad till Guldäpplet 2021 för sitt arbete

Läs mer »
Magnus Jägerskog

Magnus Jägerskog

Magnus Jägerskog är Generalsekreterare för Bris med 20 års erfarenhet i ledande befattningar inom civilsamhälle och statliga bolag. Magnus är en anlitad talare i många olika sammanhang kring barns livssituation. Han är expert i statliga

Läs mer »
Malin Broberg

Malin Broberg

Malins föreläsningar levereras med värme, glädje och mycket energi. Hon är legitimerad grundskollärare 4-9 i ämnena svenska, SO och engelska, coach, förstelärare, föreläsare och utbildningskonsult inom IKT. Med över 20 års erfarenhet som lärare har

Läs mer »
Malin Fransson

Malin Fransson

Malin Fransson har arbetat som grundskolelärare i svenska och svenska som andraspråk på ett flertal olika skolor i drygt tjugo år. Sedan hösten 2021 arbetar hon som biträdande rektor på den nystartade Viktor Rydbergs skola

Läs mer »
Malin Nilsson

Malin Nilsson

Malin* är Pedagogista verksam i Uppsala. Med mångårig erfarenhet av att föreläsa, hålla workshops och leda pedagoger i reflektion drivs Malin av varje barns rätt att vara demokratiska världsmedborgare och ser digital kompetens som en

Läs mer »
Maria Björsell

Maria Björsell

Maria Björsell är speciallärare, författare och pedagogisk influencer. Som författare till Flykkpoddens lärarhandledning åker Maria på skolturné, träffar ungdomar och sprider poddens dynamiska samtal.

Läs mer »
Maria Franzén

Maria Franzén

Maria Franzen* är förstelärare på Lindbackens skola i Uppsala samt som konsult och utbildare som APLS. Maria har också arbetat med att utveckla och designa undervisningen med design för lärande för att skapa lärande som

Läs mer »
Maria Holmgren

Maria Holmgren

Maria är verksamhetsutvecklare i Härryda kommun och arbetar bland annat med Lärande för hållbar utveckling riktat mot förskola och grundskola. Hon har stor erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser på skolor och förskolor.

Läs mer »
Maria Swedman

Maria Swedman

Maria är förskollärare och Språk- läs- och skrivutvecklare med ett övergripande uppdrag att utveckla språkutvecklande arbete. *En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Marie Enberg

Marie Enberg

Marie* är utbildad 1-7 lärare och äventyrspedagog. 2011 tilldelades Marie priset årets idrottslärare och 2015 medverkade hon som konsult i svts program Gympaläraren. Marie arbetar på Nåntunaskolan i Uppsala som lärare, förstelärare och äventyrspedagog. *En

Läs mer »
Marie Tängdén

Marie Tängdén

Marie arbetar som undervisningsråd på Skolverket med frågor kring skolans digitalisering, bland annat med Skolverkets riktade insatser för skolans digitalisering och med sektorsansvaret för skolväsendets digitalisering. Tidigare har Marie arbetat som gymnasielärare och undervisat i

Läs mer »
Mary Seger Smedmark

Mary Seger Smedmark

Mary är slöjdlärare på Helenelundsskolan i Sollentuna. Som förstelärare leder hon arbetet med att utveckla undervisningen och är särskilt intresserad av bedömning och hur digitalt material är ett stöd.

Läs mer »
Mia Hasselblad

Mia Hasselblad

Mia är en engagerad och erfaren SO-lärare, IT-pedagog samt förstelärare på Nya Elementar skola i Bromma. Mia fick pris som årets lärare i Stockholm stad 2018, och sedan 2019 är hon dessutom en Apple Distinguished

Läs mer »
Mia Smith

Mia Smith

Mia Smith är lärare i engelska och tyska på Vallhamra skola i Partille. Utöver undervisningen föreläser Mia om bland annat de digitala aspekterna av främst språkundervisning och bedömning inom språkundervisning. Mia har under flera år

Läs mer »
Moa Ahrnbom

Moa Ahrnbom

Moa Ahrnbom är förstelärare i elevers ansvar och inflytande och arbetar på lågstadiet, på Hedvig Eleonora skola Stockholms stad. Moa har många års erfarenhet av att arbeta i skolan och med skolutveckling.

Läs mer »
Moa Bäversten

Moa Bäversten

Moa Bäversten är legitimerad förskollärare och arbetar i dag som föreläsare och fortbildare. Hon är även en av författarna bakom boken Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta som gavs ut i höstas.

Läs mer »
Monica Cardozo

Monica Cardozo

Monica Cardozo är utbildad journalist i Venezuela, där hon kommer ifrån. Hon utbildade sig till gymnasielärare i Sverige och har jobbat inom olika skolformer sedan 2006. Monica använder teknologi och hennes mediakunskaper för att utveckla

Läs mer »
Monika Helgesson

Monika Helgesson

Monika Helgesson arbetar som förstelärare på Åledsskolan. 2018 fick hon, tillsammans med Ingela Sandberg, pris för bästa undervisningsidé vid Matematikbiennalen. Samma år gav de ut boken Robot City, grundläggande programmering för åk 1-3.

Läs mer »
Mundir Hajir

Mundhir Hajir

Mundhir Hajir är legitimerad lärare i svenska/SVA och i SO-ämnena och är idag verksam som lärare med utvecklingsuppdrag i Partille kommun. Var nominerad till Guldäpplet 2021 för sitt arbete med flerspråkiga elever. 

Läs mer »
Nina Bergdahl

Nina Bergdahl

Nina Bergdahl, Fil.dr. är lektor i didaktik och digitalisering vid gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö och affilierad vid Stockholms universitet. Hennes intressen är engagemang, design och ledarskap.

Läs mer »
Örjan Ekblom

Örjan Ekblom

Örjan Ekblom är professor i idrottsvetenskap, verksam vid GIH. Han studerar bl.a. kopplingen mellan fysisk aktivitet, stillasittande och kondition samt mellan psykisk hälsa och kognitiva förmågor.

Läs mer »
Patricia Diaz

Patricia Diaz

Patricia är doktorand på KTH inom lärarutbildning och digitalisering, gymnasielärare i spanska och engelska, föreläsare och författare. Har programlett UR:s “Lärlabbet” och fick Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021.

Läs mer »
Pelle Sandstrak

Pelle Sandstrak

Pelle Sandstrak har vuxit upp med Tourettes syndrom och föreläser om vad som egentligen är normalt. Från ett liv som uteliggare och hemlös till professionell talare och författare.

Läs mer »
Pia Agardh

Pia Agardh

Pia är utbildare och läromedelsförfattare. Hon har introducerat Singaporemodellen i Sverige och arbetar för att utveckla matematikundervisningen i skolan. www.singaporematte.se

Läs mer »
Pia Rehn

Pia Rehn

Pia är född och uppvuxen i Finland. Hennes utbildningsgrund är en magister i pedagogik vid Åbo Akademi, med biämnesstudier i specialpedagogik. I Sverige har Pia länge varit verksam i skola som bland annat lärare, specialpedagog,

Läs mer »
Rikard Önell

Rikard Önell

Rikard Önell* är matematik- och fysiklärare på gymnasiet Celsiusskolan i Uppsala med mer än 25 års erfarenhet. Han har en bakgrund av att arbeta både på yrkesprogram och teoretiska program. Rikard är ämnesansvarig både i

Läs mer »
Semira Vikström

Semira Vikström

Semira Vikström – Rektor Visättraskolan I grunden är Semira legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap i årskurs 4–9. År 2014 utsågs hon till ”Årets chef” i Huddinge, 2018 var hon en av

Läs mer »
Sirkka Persson

Sirkka Persson

Sirkka Persson har arbetat som rektor i drygt 18 år på Kringlaskolan i Södertälje. Trots att skolan är belägen i ett särskilt utsatt område, framhölls den som ett av 100 exempel på utmärkta skolor i

Läs mer »
Sofia Grimm

Sofia Grimm

Sofia Grimm är lärare i fritidshem och arbetar som utvecklingsledare mot fritidshem på Myrängsskolan i Täby. Hon har de senaste åren arbetat med fritidshemsutveckling och har verksamhets- och pedagogiskt ansvar för fritids.

Läs mer »
Stefan Boström

Stefan Boström

Stefan Boström* är legitimerad psykolog. Han har stor erfarenhet av arbete med elever i grundskola med komplext behov av särskilt stöd, med starkt utmanande beteende. *En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Stina Eriksson Melki

Stina Eriksson Melki

Stina Eriksson Melki* är legitimerad lärare i religionskunskap och historia med mångårig erfarenhet av att undervisa på gymnasiet. * En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Stina Hultén

Stina Hultén

Stina Hultén har arbetat som chef inom utbildning i mer än 10 år. Idag arbetar hon på Uppsala kommun som områdeschef inom förskola . I tjänsten är hon chef över rektorer inom förskola, cheferna över

Läs mer »
Susanne Petersson

Susanne Petersson

Förstelärare inom kommunikation och bemötande på Rösjöskolan i Sollentuna. Under sin yrkesverksamma tid inom läraryrket har Susanne jobbat med elever som av någon anledning behöver särskilt stöd i undervisningen antingen inom ramen för särskola eller

Läs mer »
Tamara Lind

Tamara Lind

Tamara* arbetar som förskollärare på Trasthagens förskola i Uppsala. Hon arbetar med de yngsta barnen och har ett särskilt intresse för att kombinera det digitala och analoga i undervisningen.  *En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Therese Borgefeldt

Therese Borgefeldt

Therese undervisar sedan 15 år i hem- och konsumentkunskap och arbetar som HKK-lärare och förstelärare på Helenelundsskolan i Sollentuna. Där leder hon bl.a kollegialt lärande och kompetensutveckling.

Läs mer »
Tove Blomqvist

Tove Blomqvist

Tove Blomqvist*, psykolog, avdelning Barn- och elevhälsan centrala teamet, Uppsala kommun. * En av Uppsala kommuns 14 talare.

Läs mer »
Scroll to Top