Olof Tiderman

Biografi

Olof Tiderman är Historiker, museipedagog och redaktör för ”Allt har en historia.” Han arbetar på Världskulturmuseerna och Etnografiska museet i Stockholm där Olof visar skolklasser museets utställningar om världens kulturer och dess historia.

Följ mig!

Scroll to Top