Mary Seger Smedmark

Mary Seger Smedmark

Biografi

Mary är slöjdlärare på Helenelundsskolan i Sollentuna. Som förstelärare leder hon arbetet med att utveckla undervisningen och är särskilt intresserad av bedömning och hur digitalt material är ett stöd.

Scroll to Top