Marit Sahlström

Biografi

Marit Sahlström är författare och pedagog med fokus på unga med problematisk skolfrånvaro. Har tidigare arbetat med Oneeighty och numera på Magelungen. Har givit ut två romaner om psykisk ohälsa.

Följ mig!

Scroll to Top