Marit Sahlström

Marit Sahlström

Biografi

Marit Sahlström är författare och pedagog. Under tio år arbetade hon i projektet Oneeighty som online stöttade hemmasittande elever tillbaka till skolan och ett socialt sammanhang. Hon arbetar idag på Magelungen Utveckling. I sina romaner lyfter hon psykisk ohälsa i ett samhälls- och närstående perspektiv.