Marie Trapp

Biografi

Marie Trapp är speciallärare och förstelärare i läs- och skrivutveckling. Hon driver skolutveckling och leder kollegialt lärande. Hon har genomfört Läslyft Polylino på den egna skolan.

Scroll to Top