Marie Tängdén

Marie Tängdén

Biografi

Marie arbetar som undervisningsråd på Skolverket med frågor kring skolans digitalisering, bland annat med Skolverkets riktade insatser för skolans digitalisering och med sektorsansvaret för skolväsendets digitalisering. Tidigare har Marie arbetat som gymnasielärare och undervisat i matematik och svenska.

Scroll to Top