Maria Swedman

Maria Swedman

Biografi

Maria är förskollärare och Språk- läs- och skrivutvecklare med ett övergripande uppdrag att utveckla språkutvecklande arbete.

*En av Uppsala kommuns 14 talare.

Scroll to Top