Mari Ekh

Mari Ekh

Biografi

Mari Ekh arbetar på kommunledningskontoret i Uppsala kommun och är legitimerad Chefscoach och utbildare i Arbetsmodellen NÖHRA och Grafisk facilitering. Mari är även ansvarig för mentorsprogrammet för chefer inom Uppsala kommun och utför uppdrag inom Uppsala kommun i Grafisk recording.

Scroll to Top