Malin Valsö

Biografi

Malin är legitimerad psykolog, skolutvecklare, författare, föreläsare och handledare. Hon har arbetat som skolpsykolog inom kommunal skola och friskola, samt med kvalitetsutveckling på huvudmannanivå. Författare till boken Fysisk lärmiljö – optimera för trygghet, arbetsro och lärande.

Följ mig!

Scroll to Top