Malin Fransson

Malin Fransson

Biografi

Malin Fransson har arbetat som grundskolelärare i svenska och svenska som andraspråk på ett flertal olika skolor i drygt tjugo år. Sedan hösten 2021 arbetar hon som biträdande rektor på den nystartade Viktor Rydbergs skola i Fisksätra. Malin arbetar även som universitetslärare på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Utöver sin lärargärning är Malin författare till läromedlen Vägar till SO samt till Öva & pröva. Läsförståelse för svenska och sva.

Scroll to Top