Malin Broberg

Biografi

Malin Broberg är förstelärare i IKT och lärare i svenska på Pops Academy i Stockholm som är en 4-9 skola med musikprofil. Andra meriter är att hon är en Apple Distinguished Educator. Förutom i svenska är Malin behörig i alla fyra SO-ämnen och engelska för åk 4-9 och hon är flitigt anlitad som föreläsare och workshopledare och har bland annat har föreläst ett flertal gånger på SETT-mässan och även på BETT-mässan i London.

Följ mig!

Scroll to Top