Lovisa Gardell

Biografi

Lovisa Gardell är undervisningsråd på Skolverket och ansvarar för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk årskurs 6 och 9.

Scroll to Top