Lovisa Bonerfält

Lovisa Bonerfält

Biografi

Lovisa Bonerfält är socionom och leg. psykoterapeut. Hon har varit verksam på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Örebro och arbetar sedan 2016 på Rädda Barnen som TMO-utbildare (Traumamedveten omsorg) och utbildningsutvecklare. Lovisa är specialiserad i traumabehandling med särskild inriktning på barn och unga som utsatts för, eller utsatt andra för, sexuella övergrepp.

Scroll to Top