Louise Bringselius

Louise Bringselius

Biografi

Louise Bringselius är docent i organisation och ledning vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hon har erfarenhet från över 20 års forskning, men har också haft flera ledande positioner utanför akademin. År 2017-2019 ansvarade hon som forskningsledare för tolv forskarledda försöksverksamheter i regeringens utredning Tillitsdelegationen. Idag är Louise Sveriges ledande forskare på området organisatorisk tillit.

Scroll to Top