Lotta Ramqvist Idebring

Lotta Ramqvist Idebring

Biografi

Lotta Ramqvist Iderbring är undervisningsråd och arbetar med frågor som handlar om skolans digitalisering.

Scroll to Top