Lisa Halvorsen

Biografi

Lisa Halvorsen är produktutvecklare och försäkringsexpert på Trygg-Hansa. Hon har varit med och utvecklat den digitala utbildningen ”förallaunga.se” som sätter ungas psykiska hälsa på schemat. Med övningar och uppgifter som är lätt att samtala kring ger utbildningen unga konkreta verktyg att påverka sitt eget mående. Utbildningen är också ett stöd för lärare som vill få in psykisk hälsa som en naturlig del av undervisningen.

Scroll to Top