Leyla Afif

Leyla Afif

Biografi

Leyla* arbetar som förskollärare på Trasthagens förskola i Uppsala. Hon arbetar med de yngsta barnen och har ett särskilt intresse för att kombinera det digitala och analoga i undervisningen. 

*En av Uppsala kommuns 14 talare.

Scroll to Top