Lena Lindblad Petersen

Lena Lindblad Petersen

Biografi

Lena Lindblad Petersen, rektor på Hedvig Eleonora skola. Hon är även en av författarna bakom boken Lärardriven skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund.

Scroll to Top