Kristina Söderberg

Kristina Söderberg

Biografi

Kristina Söderberg är researcher och projektledare på RISE. Hon är utbildad inom statsvetenskap och har över 10 års erfarenhet av offentlig sektors organisation och ledarskap. Hon har omfattande erfarenhet av kommunala och regionala organisationers behov, ledningsförmåga och organisation. På RISE genomför Kristina forskning inom livslångt lärande, särskilt inom områdena lärande och kompetensomställning.

Scroll to Top