Kristina Björn

Kristina Björn

Biografi

Strateg och projektledare, RISE Livslångt Lärande. Kristina arbetar med tillämpad forskning och utveckling kopplat till skolans förnyelse. Som huvudansvarig för RISE skolpartnerskap för Digitalisering och lärande utvecklar och leder hon bl.a. RISE utbildning ”Leda förnyelse – Innovation i skolan”. En utbildning som stärker chefer och ledares förmåga att leda och använda innovation som en del av arbetet med skolan utveckling.

Scroll to Top