Kristina Alricson

Kristina Alricson

Biografi

Kristina (Tina) Alricson*, specialpedagog, avdelning Barn- och elevhälsan centrala teamet, Uppsala kommun.

* En av Uppsala kommuns 14 talare.

Scroll to Top