Kim Ejdelind

Biografi

Kim Ejdelind är legitimerad förskollärare sedan 2013 och arbetar som förskollärare tillsammans med de yngsta barnen och som Digitalista på Drottninghögs förskolor. I Kims uppdrag som Digitalista handleder hon kolleger, utformar lärmiljöer, inspirerar och utbildar i digitala kreativa lärprocesser. Kim är även en del i vår ledningsgrupp där hon är med för att driva utveckling.

Följ mig!

Scroll to Top