Kerstin Roshed

Kerstin Roshed

Biografi

Kerstin* är förstelärare på Funbo skola i Uppsala, arbetsledare samt assistent på Preventia assistansbolag, styrelseledamot i FUB.

*En av Uppsala kommuns 14 talare.

Scroll to Top