Katrin Jäverbring

Katrin Jäverbring

Biografi

Katrin Jäverbring är förskollärare och arbetar idag med kompetensutveckling inom digitalisering i förskolan, på Medioteket i Stockholms stad. I sitt arbete håller hon föreläsningar och utbildningar inom digitala verktyg och arbetssätt – om digitala lärmiljöer, språkutvecklande arbetssätt, programmering, MIK i förskolan, dokumentation, kommunikation och ledningsarbete. Katrin är även författare till ”En digitalare förskola” på Natur och Kultur

Scroll to Top