Katarina Lycken Rüter

Katarina Lycken Rüter

Biografi

Katarina Lycken Rüter är gymnasielärare i religion, förstelärare på Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm och läromedelsförfattare i religionskunskap för gymnasiet på Natur&Kultur.

Scroll to Top